• Kobaiyr Cover Image Adjusted

2010 Ծրագիր՝ Քոբայրի Վանք

Քոբայրի վանքում ԱՄԱՓ-ը տեղադրել է 1 ճանապարհային ուղեցույց նշան: Քոբայր անունը կազմված է վրացերեն «քոբ» և հայերեն «այր» բառարմատներից և նշանակում է քարայր. շրջակա բնապատկերում գերակշռող բազմաթիվ քարայրների առկայությունը կարծես հիմնավորում է տեղանվան նման բացատրությունը։

March 26th, 2015|2010, Ֆոտոսրահ|
  • Erebuni excavation cover image

2010 Ծրագիր՝ Էրեբունու պեղումները

Էրեբունու պեղումները դաշտում ԱՄԱՓ-ը տեղադրել է 13 տեղեկատվական վահանակ, 25 ցուցաթվեր, 150 լամիտապատ թերթեր 6 լեզուներով (իսպաներեն, գերմաներեն, եբրաերեն, պարսկերեն, ճապոներեն և արաբերեն):

Էրեբունին Ք. ա. 782 թ. հիմնադրել է ուրարտական թագավոր Արգիշտի Ա-ն (մոտ 785-753 թթ.Ք. ա.)` Արաքս գետի հովտին նայող Արին-բերդ բլրին` իբրև թագավորության հյուսիսային սահմանների ռազմաստրատեգիական կենտրոն և թագավորանիստ։

March 24th, 2015|2010, Ֆոտոսրահ|
  • Ptghavan Cover Image Adjusted

2010 Ծրագիր՝ Պտղավան

Պտղավանում ԱՄԱՓ-ը տեղադրել է 1 հանգստի կանգառ (4×8):

 

March 23rd, 2015|2010, Ֆոտոսրահ|
  • Akhtala Cover Image Adjusted

2010 Ծրագիր՝ Ախթալա

Ախթալայում ԱՄԱՓ-ը տեղադրել է 6 բազմալեզու տեղեկատվական վահանակներ, որից 1 բրալյան այբուբենով (5 լեզուներով` հայերեն, անգլերեն, ռուսերեն, իտալերեն, ֆրանսերեն), 7 լազերային նշաններ, 6 ճանապարհային ուղեցույց նշաններ, 2 ուղեցույց նշաններ (արքաններ, թագուհիներ և իշխաններ) և 150 լամիտապատ թերթեր 6 լեզուներով (իսպաներեն, գերմաներեն, եբրաերեն, պարսկերեն, ճապոներեն և արաբերեն):

Ախթալան 10-րդ դ. վերջին կառուցել են Կյուրիկյան Բագրատունիները, ովքեր սերում էին Գուրգենից (Կյուրիկե` Գուգարքի բարբառով)։ Կյուրիկեն Ախթալայից […]

March 20th, 2015|2010, Ֆոտոսրահ|
  • Noratus Cover Image Adjusted

2010 Ծրագիր՝ Նորատուս

Նորատուսում ԱՄԱՓ-ը տեղադրել է 8 բազմալեզու տեղեկատվական վահանակներ, որոնցից 1 բրալյան այբուբենով (5 լեզուներով` հայերեն, անգլերեն, ռուսերեն, իտալերեն, ֆրանսերեն), 4 ճանապարհային ուղեցույց նշաններ, 20 արահետի ուղեցույց նշաններ, 4 ուղեցույց նշաններ (արքաներ, թագուհիներ և իշխաններ, քաղաքակրթության օրրան) և 300 լամինապատ թերթեր (11 լեզուներով` հայերեն, անգլերեն, ռուսերեն, իտալերեն, ֆրանսերեն, իսպաներեն, գերմաներեն, եբրայերեն, պարսկերեն, ճապոներեն և արաբերեն):

Նորատուսը (Նորադուզը) հնագույն բնակավայր է` բրոնզի և երկաթի […]

March 20th, 2015|2010, Ֆոտոսրահ|
  • Dvin Cover Image Adjusted

2010 Ծրագիր՝ Դվին

Դվինում ԱՄԱՓ-ը տեղադրել է 2 բազմալեզու տեղեկատվական վահանակներ, որոնցից 1 բրալյան այբուբենով (5 լեզուներով` հայերեն, անգլերեն, ռուսերեն, իտալերեն, ֆրանսերեն), 7 ճանապարհային ուղեցույց նշաններ և 4 ուղեցույց նշաններ (արքաներ, թագուհիներ և իշխաններ):

Դվինը, մոտ հազարամյա պատմությամբ, Հայաստանի ամենանշանավոր եւ համեմատաբար լավ ուսումնասիրված քաղաքներից է, Հայաստանի 12 մայրաքաղաքներից մեկը։

March 20th, 2015|2010, Ֆոտոսրահ|
  • Sanahin Cover Adjusted

2010 Ծրագիր՝ Սանահին

Սանահինում ԱՄԱՓ-ը տեղադրել է 9 բազմալեզու տեղեկատվական վահանակներ, որոնցից 1 բրալյան այբուբենով (5 լեզուներով` հայերեն, անգլերեն, ռուսերեն, իտալերեն, ֆրանսերեն), 16 լազերային նշաններ, 11 ճանապարհային ուղեցույց նշաններ, 150 լամիտապատ թերթեր (6 լեզուներով` իսպաներեն, գերմաներեն, եբրայերեն, պարսկերեն, ճապոներեն և արաբերեն) և 2 ուղեցույց նշաններ (արքաներ, թագուհիներ և իշխաններ):

March 20th, 2015|2010, Ֆոտոսրահ|
  • Kirants-Samson Gorge Cover Image adjusted

2010 Ծրագիր՝ Կիրանց / Սամսոն ձոր

Կիրանց/Սամսոն ձորում միասին ԱՄԱՓ-ը տեղադրել է 9 բազմալեզու տեղեկատվական վահանակներ, որոնցից 1 բրալյան այբուբենով (5 լեզուներով` հայերեն, անգլերեն, ռուսերեն, իտալերեն, ֆրանսերեն), 11 ճանապարհային ուղեցույց նշաններ, 18 արահետի ուղեցույց նշաններ, 1 արահետի քարտեզ և 2 ուղեցույց նշաններ (արքաներ, թագուհիներ և իշխաններ):

Խիտ անտառածածկույթը` իր հարուստ անտառաթփուտներով, ցամքարով, առատ բուսականությամբ և թփուտային բացատներով, ինչպես նաև կիրճի վերին հատվածների փոքր ժայռային զանգվածներով, Սամսոնի կիրճը դարձնում […]

March 20th, 2015|2010, Ֆոտոսրահ|
  • Aruch Cover Image adjusted

2010 Ծրագիր՝ Արուճ

Արուճում ԱՄԱՓ-ը տեղադրել է 5 բազմալեզու տեղեկատվական վահանակներ, որոնցից 1 բրալյան այբուբենով (5 լեզուներով` հայերեն, անգլերեն, ռուսերեն, իտալերեն, ֆրանսերեն), 4 լազերային նշաններ, 3 ճանապարհային ուղեցույց նշաններ և 2 ուղեցույց նշաններ (արքաներ, թագուհիներ և իշխաններ):

Արուճը վաղ միջնադարյան գմբեթավոր դահլիճ տիպի եկեղեցիների շարքում ամենամեծն է (34.6 x 16.95 մ ) և նշանավոր թե՛ իր ճարտարապետությամբ և թե՛ կառույցի ժամանակակից որմնանկարներով։ Հայ պատմիչների […]

March 19th, 2015|2010, Ֆոտոսրահ|
  • Aghtsk Cover Image adjusted

2010 Ծրագիր՝ Աղցք

Աղցքում ԱՄԱՓ-ը տեղադրել է 3 բազմալեզու տեղեկատվական վահանակներ, որոնցից 1 բրալյան այբուբենով (5 լեզուներով` հայերեն, անգլերեն, ռուսերեն, իտալերեն, ֆրանսերեն), 2 լազերային նշաններ, 3 ճանապարհային ուղեցույց նշաններ, 3 արահետի ուղեցույց նշաններ և 2 ուղեցույց նշաններ (արքաներ, թագուհիներ և իշխաններ): Աղցքի պատմաճարտարապետական համալիրը ներառում է 4-րդ դարի կեսերին կառուցված մի դամբարան, ուր ամփոփված են Հայոց Արշակունի արքաների աճյունները, ինչպես նաև 5-րդ դարի մի […]

March 19th, 2015|2010, Ֆոտոսրահ|