Մշակութային փոխանակման հարթակ

///Մշակութային փոխանակման հարթակ
  • culturexp_logo (new)

Ծրագրի գործողությունների ընդհանուր շրջանակը և նպատակները

Ծրագրի գործողությունների ընդհանուր շրջանակը և նպատակները

Ծրագրի հիմնական նպատակը մշակույթի անդրսահմանային փոխանակմանը նպաստելն է` տրամադրելով նորարարական, բազմալեզու ՏՏ պլատֆորմ` հիմնված առկա բաց ծրագրային կոդով սոցիալական պլատֆորմների լուծումների վրա և հարմարեցված մշակույթի գործիչների (նկարիչներ, գրողներ, փառատոնների կազմակերպիչներ և այլն), մշակութային օպերատորների (թատրոններ, թանգարաններ և այլն) և մշակութային շուկայի այլ դերակատարների գործունեությանը: Այս պլատֆորմը նպատակ ունի դառնալու առցանց […]