Ընթացիկ ծրագրեր

//Ընթացիկ ծրագրեր
  • Dashtadem

“10-րդ դարի Դաշտադեմ ամրոցի ավերակների պահպանում, 2-րդ փուլ”

ԱՄՆ դեսպանի մշակութային արժեքների պահպանության հիմնադրամի կողմից ֆինանսավորվող նախագծի նպատակն է պահպանել 10-րդ դարի Դաշտադեմի ամրոցի ավերակների առավելագույն վտանգված մասերը (2րդ փուլ): ԱՄԱՓ Մարդկային զարգացման ՀԿ-ն ավարտին հասցրեց ներքին միջնաբերդի և շրջակա տարածքի մաքրումը հուշարձանին չառնչվող ժամանակակից կառույցների մնացորդներից. ավարտեց ներքին միջնաբերդի և շրջակա տարածքի պեղումները, ինչպես նաև իրականացնում է մաքրման և պեղումների ժամանակ հայտնաբերված […]

  • IMG_9785_Present_sm

“17-րդ դարի Սբ. Սարգիս եկեղեցու պահպանում”

ԱՄՆ դեսպանի  մշակութային արժեքների պահպանության հիմնադրամի կողմից ֆինանսավորվող նախագծի նպատակն է պահպանել միջնադարյան Սուրբ Սարգիս (Սուրբ Հովհաննես Մկրտիչ) եկեղեցու առավել խիստ վտանգված մասերը Մեղրիում, որը հանդիսանում է չմարված և անչափ հազվագյուտ պառսկա- հայկական ոճով դիզայնի օրինակ: Նրա ներսի մասի որմնանկարները համարվում են Կովկասում եւ Մերձավոր Արևելքում հավասարը չունեցող: Ներկայումս եկեղեցին, և հատկապես որմնանարները, որոնք ամբողջովին […]